10 april, 2017

Kvalitet & Miljö

Mora Bryggeri tänker vi på miljön, både när det gäller dryckestillverkning och övrigt arbete som ingår i verksamheten.

Våra bilar drivs av miljömärkt diesel som till viss del är tillverkad av tallolja. Detta är en restprodukt som kommer från skogsindustrin. Genom att använda denna typ av bränsle är vi med och minskar på koldioxidutsläppen. Vid byggnationer och liknande tar vi till vara på begagnat material, som till exempel dörrar, fönster och diverse virke. Detta tjänar vi på ekonomiskt samtidigt som vetskapen finns att miljön mår bättre av återanvändning. Självklart behöver även vi tillgång till el för att vår verksamhet skall fungera fullt ut. All den el som vi förbrukar kommer helt och hållet från ren vindkraftsproduktion, en naturlig och förnybar resurs. Vi innehar certifikatet IP Livsmedel, som är ett kvalitetsprogram inom livsmedelssäkerhet. Detta omfattar bland annat viktiga faktorer i en tillverkningsprocess, såsom hygien och spårbarhet. Certifieringen visar därför att vår produktion lever upp till de krav som finns för säkra livsmedel.

Vi är dessutom anslutna till Förpacknings & Tidningsinsamlingen (FTI AB). Det innebär att insamling sker av våra förpackningar som sedan kan återvinnas. Detta gör FTI på uppdrag från producenterna. Naturligtvis är vi även anslutna till Returpack, för att våra pantflaskor skall tas om hand på rätt sätt.

Denna sida innehåller alkoholhaltiga drycker.

Du måste vara 20 år för att se innehållet.